New items
Ekonomika logistyki. Cz. 6,
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki
Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne