New items
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Procesy w organizacjach lotniczych : wybrane aspekty
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],