New items
SolidWorks : Mold Design Using SolidWorks
Historia powszechna
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia
Współczesne media : media informacyjne. T. 2