New items
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 2],
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego