New items
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Prawo cywilne - część ogólna : pytania, kazusy, tablice, testy
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Walki powietrzne w obrazach
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy