New items
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Wojna na pociski i pisma : 302 "Poznański" Dywizjon Myśliwski w 1940 roku
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy