New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego