New items
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
Marketing : podręcznik akademicki
No cover
Program dwudziestoczteromiesięcznego szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów (dla kandydatów powołanych ze środowiska cywilnego) Korpus osobowy : sił powietrznych. Grupa osobowa : ruchu lotniczego
Fizjologia człowieka : zintegrowane podejście