New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać
Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji
Podręcznik SERE : informacje podstawowe