New items
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice
Metodyka szkolenia lotniczego na samolocie PZL-130 ORLIK (MSzL PZL-130). Cz. II,
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19