Nowości
Brak okładki
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : automatyzacja procesu planowania działań w obronie przeciwlotniczej ; kod kursu : 8217228
Teoria sterowania : projektowanie układów regulacji
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
Współczesne społeczeństwo polskie
Anemometria obrazowa PIV w praktyce badań aerodynamicznych