New items
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Podstawy konstrukcji maszyn. 1
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych