Nowości
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Metodyka zarządzania ryzkiem w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.0.1
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP : D-4(B) wersja 2