New items
Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Instrukcja klasyfikowania instruktorów spadochronowych
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia