New items
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce
Technologie cyfrowe : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja
Konspiracja i ruch oporu na lotnisku w Dęblinie 1939-1944
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation