New items
BHP w praktyce
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Wojska specjalne
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],