Nowości
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn