New items
Psychologia wojny : strach i odwaga na polu bitwy
Podstawy ekonometrii w Excelu
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Instrukcja kwalifikowania personelu zabezpieczenia operacji lotniczych w strefach lądowania (PZOL) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.4.3.1
Komunikacja w kryzysie