New items
Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie
Ekonomika logistyki. Cz. 6,
Wojna hybrydowa na Ukrainie
Katastrofy transportowe
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych