New items
Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki : DU-4.22.1(A)
Edukacja dla bezpieczeństwa : edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
Transformacja cyfrowa : opowieść o wiedzy
Język R i analiza danych w praktyce