New items
Sięgając nieba : Reaching the Sky
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Katastrofa w Czarnobylu : przyczyny wybuchu reaktora - obalanie mitów
Mathematical modeling of advanced manufacturing processes
Druk 3D/am : zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze