New items
Synchronizacja jako element przygotowania działań
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Toruń wniebowzięty : 80 lat Aeroklubu Pomorskiego