New items
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Big data w humanistyce i naukach społecznych