New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1