New items
Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki : DU-4.22.1(A)
Wojna o wolność 1920. T. 1,
Wiedza : kluczowy element kapitału niematerialnego sił zbrojnych
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 2