New items
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Wykłady z matematyki
Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki
Centrum - peryferia - naród : uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX i na początku XX wieku
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)