New items
Paliwa gazowe : podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju
Mikroekonomia