New items
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Polski przemysł lotniczy (1944-89)
Komunikacja, media, kultura w erze nowych wyzwań
Skrzydlata ferajna : ci cholerni Polacy prywatnie