New items
Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego
Mikroekonomia
Podstawy telekomunikacji : telekomunikacja analogowa i cyfrowa
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook
Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań