New items
Transport morski XXI wieku / Maria Matusiewicz, Anna Kowalczyk, Łucja Waligóra
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach
Detekcja sygnałów optycznych