New items
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Meteorology and oceanography : terms, definitions and explanations
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa