New items
Układ i treść wystąpień oficerów rodzajów wojsk na odprawie informacyjnej
Fizyczne i techniczne zagadnienia odporności na zużycie ciał stałych
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się