New items
Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej