New items
Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni
Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
Przygotowanie żołnierzy wojsk inżynieryjnych do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych