New items
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Doskonalenie polskiego personelu lotnictwa myśliwskiego w latach 1921-1935
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO