New items
Podstawy logistyki
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Samolot szkolno-łącznikowy RWD-8
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych : na żywo i online