New items
Procedury operacyjne przewoźnika lotniczego
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Podstawy elektrodynamiki
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1