New items
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Wojska specjalne
Program szkolenia pododdziałów dalekiego rozpoznania
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)