New items
Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965-1991
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1,
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce. [1]