New items
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr