New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa