New items
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego