Nowości
Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka : studium socjopedagogiczne
Logistyczne aspekty transportu : innowacje, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo
Ochotnik : prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego
Anatomia zamachu : o strategii i taktyce terrorystów
Elementy infrastruktury systemów logistycznych