New items
Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych
Mathematical modeling of advanced manufacturing processes
Afganistan : dotknąłem wojny
Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2