New items
Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej
Enigma bez tajemnic : 85. rocznica sukcesu polskich kryptologów
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Podstawy telekomunikacji : telekomunikacja analogowa i cyfrowa
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce: zarys problematyki