New items
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_01: desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_01 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia