New items
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi