New items
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej