New items
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Factfulness : dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli Jak stereotypy zastąpić realną wiedzą
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Potencjał obronny i potencjał zagrożeń w świetle testu animalizacji