New items
Friction : how radicalization happens to them and us
Pilot ci tego nie powie
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim