New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.2,
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP