New items
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych