New items
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa
Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim